Liên hệ chúng tôi

For assistance with nitrile gloves, please visit our Gini Nitrile Medical Exam Gloves page. For other medical supplies, visit Gini's Safe Medical Supply Procurement Protocol page. For general inquiries about other Gini projects, you may use the contact form below. For organizations that are already receiving Gini medical supplies, please contact your existing Gini Medical Supply Consultant.

Nếu bạn muốn được cảnh báo khi chúng tôi đạt được các mốc quan trọng, vui lòng làm theo Gini trên Twitter và / hoặc tham gia Bản tin Gini. Nếu bạn đã đọc trang tham gia và bạn có thêm ý tưởng về cách đóng góp cho hệ sinh thái Gini, vui lòng chia sẻ chúng với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Gini.

Xin hãy nhập tên của bạn.
Làm ơn nhập chủ đề.
Vui lòng nhập một tin nhắn.

Note: This website is provided to help current and future Gini stakeholders learn more about Gini's nonprofit projects. However, the Gini cryptocurrency and associated activities are not available to the general public yet.Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/ginifoundation.org/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Upsell.php on line 82