Hvitt papir

Gini-whitepaper er et kortfattet sammendrag av Gini-plattformen. Vi gir et tidlig utkast til Gini-whitepaper for venner og familie som er interessert i å lære mer om Gini før den offisielle Gini-lanseringen (GLE). For å se pre-GLE-hvitboken, velg ønsket format nedenfor.

PDF (engelsk) HTML (alle språk)

I tillegg til vitboken gir vi også et voksende depot av tekniske artikler i teknisk kategori av den bredere Gini kunnskapsbase, som svarer på mange vanlige spørsmål.

Du kan følge Gini på Twitter og / eller bli med på Gini-nyhetsbrevet å bli varslet når den verdensomspennende Gini Launch Event starter.