تماس با ما

For assistance with medical supplies distributed through Gini's Safe Medical Supply Purchasing Program or for general inquiries about other Gini projects, you may use the contact form below. For organizations that are already receiving Gini medical supplies, please contact your existing Gini Medical Supply Consultant.

اگر می خواهید زمانیکه ما به نقاط عطف مهم دست پیدا کنیم، لطفا دنبال کنید جینی در توییتر و / یا به خبرنامه ژینی بپیوندید. اگر قبلا خوانده اید مشارکت صفحه و شما ایده های بیشتری در مورد چگونگی مشارکت در اکوسیستم جینی دارید، بدون شک می توانید با استفاده از فرم زیر آنها را با ما به اشتراک بگذارید.

از علاقه شما به جینی متشکرم.

خواهشمند است نام خود را بنویسید.
لطفا موضوع خود را بنویسید
لطفا پیامتان را بنویسید.

Note: This website is provided to help current and future Gini stakeholders learn more about Gini's nonprofit projects. However, the Gini cryptocurrency and associated activities are not available to the general public yet.