Gini BlockGrid là gì?

Bạn đang ở đây:
<Quay lại

The Gini BlockGrid serves the same basic purpose as a blockchain, but it's much faster and more efficient in terms of parallel-processed data storage and retrieval operations. Technically speaking, the Gini BlockGrid is a member of the Đồ thị theo chu kỳ (DAG) lớp cấu trúc lưu trữ dữ liệu vì nó lưu trữ dữ liệu trong phạm vi song song, dựa trên nút đồ thị cấu trúc hiệu quả hơn nhiều so với cấu trúc blockchain danh sách đơn liên kết điển hình được sử dụng bởi Bitcoin, Ethereum và gần như tất cả các loại tiền điện tử khác.

However, unlike other DAG's, the Gini BlockGrid is decentralized and distributed as an interconnected lưới của blockchains tư nhân, làm tăng đáng kể tính bảo mật, quyền riêng tư, tốc độ và thông lượng của tiền điện tử Gini so với các loại tiền điện tử thế hệ trước. Gini BlockGrid cách ly hợp lý từng tài khoản người dùng với tất cả các tài khoản người dùng khác, bảo vệ quyền riêng tư của từng tài khoản, nhưng mỗi bên liên quan vẫn có khả năng giao dịch trực tiếp với tất cả các bên liên quan khác với các xác nhận giao dịch gần như tức thời.

Kiến trúc Gini BlockGrid--ginifoundation.org

So với các loại tiền điện tử thế hệ trước, kiến trúc Gini BlockGrid được thiết kế để đạt được tốc độ giao dịch cao hơn nhiều throughput, true transaction privacy, and a much smaller storage burden for Gini's Dynamic Guardian Nodes, which are roughly similar to "full nodes" in the vocabulary of other blockchain-based cryptocurrencies.

Diễn viên xấu cô lập. The BlockGrid architecture has the unique benefit of isolating bad actors from the rest of the network because bad actors can only manipulate their own private blockchain, which doesn’t impact any other stakeholders' private blockchains.


Ghi chú:

For simplicity, some of the Gini documentation might use the generic term "blockchain" to communicate the idea that blocks of data are interconnected like a chain, but the precise term for Gini's data storage architecture is a "BlockGrid."


Did You Like This Resource?


Gini is doing important work that no other organization is willing or able to do. Please support us by joining the Gini Newsletter below to be alerted about important Gini news and events and follow Gini trên Twitter.
Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/ginifoundation.org/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Upsell.php on line 82