How Can We Help?

Điều gì xảy ra nếu các bên liên quan của Gini cố gắng tạo nhiều ví trên nhiều máy tính?

Bạn đang ở đây:
<Quay lại

Gini Blockchain được thiết kế để sử dụng các kỹ thuật phân tích dựa trên AI khác nhau để phát hiện trốn tránh ESF. AI này trở nên thông minh hơn theo thời gian; vì vậy, ngay cả khi một chiến thuật trốn tránh hoạt động ngày hôm nay, cuối cùng nó sẽ được phát hiện theo thời gian và sau đó ESF sẽ tự động được khấu trừ từ ví Gini vi phạm.


Did You Like This Resource?


Gini is doing important work that no other organization is willing or able to do. Please support us by joining the Gini Newsletter below to be alerted about important Gini news and events and follow Gini trên Twitter.


[mailpoet_form id="1"]


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/ginifoundation.org/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Upsell.php on line 82