How Can We Help?

Quỹ Gini có được quy định không?

Bạn đang ở đây:
<Quay lại

Có, ngoài kiểm toán độc lập hàng năm, nền tảng được quy định bởi Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) và Ủy ban giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), nơi thực thi các tiêu chuẩn cao nhất về trách nhiệm giải trình và quản trị tổ chức thận trọng. Chúng tôi cũng đang làm việc với các nhà chức trách Hoa Kỳ để được miễn trừ Quy định A + của SEC, điều này sẽ cho phép chúng tôi cung cấp tiền điện tử Gini của chúng tôi cho các bên liên quan không được công nhận của Hoa Kỳ.


Did You Like This Resource?


Gini is doing important work that no other organization is willing or able to do. Please support us by joining the Gini Newsletter below to be alerted about important Gini news and events and follow Gini trên Twitter.


[mailpoet_form id="1"]


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/ginifoundation.org/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Upsell.php on line 82