Giá trị kinh tế nên được phân phối như thế nào?

Bạn đang ở đây:
<Quay lại

Bất cứ khi nào một xã hội đặt câu hỏi về những gì Nên được, câu hỏi rõ ràng ngụ ý sự đánh đổi nhất định và đánh giá giá trị. Theo logic, những đánh giá này nên dựa trên xã hội ưu tiên và mục đích cao nhất. Khi các quy tắc và thể chế không phù hợp với các ưu tiên và mục đích cao nhất của dân số như được biểu thị bằng đa số phiếu của dân số đó, thì dân số đó sẽ liên tục bị xung đột, điều này sẽ liên tục làm xói mòn và cuối cùng phá hủy một phần lớn giá trị thông qua dân số đó.

Các nền kinh tế không công bằng là các nền kinh tế không bền vững. Để trả lời câu hỏi tiêu đề, chúng ta phải thừa nhận một nguyên tắc cơ bản trong bản chất con người và Kinh tế chính trị: Dân số đông người sẽ không tha thứ hoặc nắm lấy bất kỳ hệ thống kinh tế xã hội nào không cho phép họ tạo ra và phân phối giá trị công bằng. Điều này có nghĩa là giá trị phải được phân phối công bằng từ quan điểm của đa số người dân trong dân chúng; mặt khác, hệ thống là xã hội kinh tế không bền vững.

Làm gì Công bằng có nghĩa là gì? Khái niệm về vốn chủ sở hữu của hồi giáo đã là một tính năng không thể thiếu của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ từ khi thành lập. Các tòa án công bằng của Mỹ dựa trên Tòa án Thủ tướng Anh hàng thế kỷ, ngày nay là một bộ phận của Tòa án Công lý cao cấp Anh. Định nghĩa từ điển của vốn chủ sở hữu, bao gồm các nguyên tắc công bằng, vô tư, công bằng, tỷ lệ và chủ nghĩa bình đẳng. Hầu hết các vấn đề dân sự liên quan đến các tập đoàn, luật gia đình và phá sản ở Hoa Kỳ đều được xét xử tòa án công bằng, khác biệt với tòa án của pháp luật. Tại các tòa án công bằng, thẩm phán được yêu cầu thực hiện theo quyết định của từng trường hợp vì sự hợp nhất của hợp đồng pháp lý, tài sản vật chất và một loạt các hoạt động của con người thường dẫn đến một tình huống rất phức tạp không thể giảm và mã hóa luật ngắn gọn.

Làm gì Bình đẳng có nghĩa là gì? Mặc dù các từ này thường được sử dụng thay thế cho nhau và lẫn lộn với nhau, nhưng khái niệm về Equality Equ rất khác với khái niệm về vốn chủ sở hữu. Từ định nghĩa của từ Equality, bao hàm các khái niệm như thống nhất về số lượng và tính đồng nhất, hiểu chính xác hơn là các nguyên tắc toán học hơn là các nguyên tắc triết học. Một phương trình toán học như 9 + 1 = 10 là đúng bởi vì các đại lượng ở cả hai phía của dấu bằng đều hoàn toàn bằng nhau theo định nghĩa. Cho dù phương trình phức tạp đến đâu, cả hai bên phải bằng nhau, nếu không phương trình là sai về mặt logic. Do đó, phương trình cũng có tính đồng nhất vì đại lượng của cả hai bên phải hoàn toàn giống nhau để nó đại diện cho một cái gì đó là đúng sự thật. Đây là bản chất của nguyên tắc bình đẳng. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng bình đẳng về cơ bản là đếm và đo lường mọi thứ để đạt được sự đồng nhất hoàn hảo.

Tỷ lệ là cầu nối giữa bình đẳng và công bằng. Hầu như mọi người đều có thể chấp nhận khái niệm bình đẳng thực chất không mong đợi sự bình đẳng về số lượng. Ví dụ, tất cả mọi người đều là con người như nhau mặc dù họ không có trọng lượng cơ thể như nhau. Tất cả các nhóm chủng tộc và dân tộc có thể được trao quyền bầu cử như nhau mà không hy vọng tất cả các nhóm sẽ có số phiếu bằng nhau trong một cuộc bầu cử. Đàn ông và phụ nữ có thể được hưởng sự bình đẳng theo luật mà không hy vọng họ có số lượng nhiễm sắc thể bằng nhau. Bản chất tương đương của mọi thứ mà không có một số lượng bằng nhau của mọi thứ tồn tại xung quanh chúng ta mà không làm giảm ý thức về công lý của chúng ta. Điều này là do tâm trí con người vô thức đánh đồng công lý với tỷ lệ, không bình đẳng.

Các chính sách & hệ thống nhấn mạnh sự cân xứng tạo ra sự công bằng và đoàn kết nhân loại. Hiểu được sự khác biệt giữa bình đẳng và tỷ lệ là chìa khóa để xây dựng nền kinh tế bền vững, xã hội công bằng và công bằng, và đoàn kết con người qua quang phổ tư tưởng và kinh tế xã hội. Các chính sách đòi hỏi tinh thần bình đẳng để bảo vệ bản chất của nhân loại (cuộc sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc, v.v.) trong khi tạo ra sự thiên vị hệ thống mạnh mẽ ủng hộ các bên liên quan từ nhỏ đến vừa là cách các chính phủ và các dự án tiền điện tử có thể đạt được sự cân bằng giữa bình đẳng và tỷ lệ trong một nền kinh tế và trong mọi xã hội tư bản. Sự cân bằng tỷ lệ cân bằng này là gì tạo sự công bằng trong tất cả các mối quan hệ và giao dịch của con người, đó là cách bền vững nhất để xây dựng các nền tảng blockchain, nền kinh tế và xã hội loài người.

Gini's Ecosystem is Built on Equity and Proportionality. No fiat or crypto economy is sustainable if it is not built with specific mechanisms that reinforce and protect the integrity of these principles. That's why the principles of equity and proportionality are the foundations upon which the Gini blockchain and monetary systems are built.


Did You Like This Resource?


Gini is doing important work that no other organization is willing or able to do. Please support us by joining the Gini Newsletter below to be alerted about important Gini news and events and follow Gini trên Twitter.
Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/ginifoundation.org/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Upsell.php on line 76