Giao dịch Gini nhanh như thế nào?

Bạn đang ở đây:
<Quay lại

Các giao dịch Gini gần như ngay lập tức vì mỗi bên liên quan có blockchain riêng của họ trong Khối Gini, được cập nhật không đồng bộ với tính quyết định xác nhận. Điều này trái ngược với sự kém tin cậy xác suất xác nhận bằng Bitcoin và hầu như tất cả các loại tiền điện tử khác hiện nay. Kiến trúc này làm tăng đáng kể tốc độ, độ tin cậy và bảo mật của các giao dịch Gini so với các loại tiền điện tử khác.

More specifically, this architecture (a hybrid of blockchain + DAG) enables Gini to achieve high speed and throughput—more than 7,000 transaction per second in our testing so far. The animation below helps to visualize Gini's throughput (transactions per second) compared to Bitcoin and Ethereum, which can process approximately seven and 20 transactions per second, respectively. (Each dot in the colored network pipes represents a new transaction.)


Bạn có thích bài viết này không?


Gini đang làm công việc rất quan trọng mà không có tổ chức nào khác sẵn sàng hoặc có thể làm. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách tham gia Bản tin Gini bên dưới để được cảnh báo về các tin tức và sự kiện quan trọng của Gini và theo dõi Gini trên Twitter.