Har du noen annen kommersiell agenda eller interessekonflikter?

Du er her:
<Tilbake

Nei. Faktisk for flere år siden begynte vi å avhende oss fra alle for-profit investeringer og operasjoner som har noe å gjøre med betalingsbehandling. I tillegg migrerte vi kundene fra vår tidligere forprosessbetalingsvirksomhet til nonprofit AngelPay Foundation, som er den første og eneste ideelle organisasjonsbetalingsprosessoren i verden. I årevis har AngelPays oppdrag vært å "returnere rikdom og makt til skaperne av verdi." Gini Foundation er en naturlig utvikling av dette oppdraget.


Did You Like This Resource?


Gini is doing important work that no other organization is willing or able to do. Please support us by joining the Gini Newsletter below to be alerted about important Gini news and events and follow Gini på Twitter.