בית הספר לכלכלה

המאמרים בפרק זה נכתבים על ידי כלכלנים, פרופסורים ומדענים פוליטיים שאינם מבינים, שמבינים ומעריכים את העקרונות הכלכליים והפילוסופיות של קרן ג'יני. הטוב ביותר של מאמרים אלה ישולבו לתוך בית הספר לכלכלה של גיני .

אתה כאן: