من برخی از نرم افزارهای Gini را در وب سایت (fill-in-blank) مشاهده کردم. آیا استفاده از آن خوب است؟

تو اینجایی:
<بازگشت

شماره. هرگز از نرم افزار Gini از هر وب سایت به جز وب سایت رسمی GiniFoundation.org دانلود نکنید.


Did You Like This Resource?


Gini is doing important work that no other organization is willing or able to do. Please support us by joining the Gini Newsletter below to be alerted about important Gini news and events and follow جینی در توییتر.
Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/ginifoundation.org/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Upsell.php on line 82