کارت امتیازی فرمانداری

تو اینجایی:
<بازگشت

(این یک گزیده از کارت امتیازی اصلی است. کارت امتیازی کامل در لینک زیر قرار دارد.)

آیا تا به حال به این فکر کرده اید چرا اینگونه به نظر می رسد که جهان ما در حال سقوط است؟ یا اینکه کشور شما در مقایسه با سایر کشورها برای مهم ترین عوامل مانند: روند ثروت در دنیای واقعی، سیستم های بهداشت و درمان و آموزش، کیفیت زندگی، سطوح فساد، کارآیی سیستم های اقتصادی و سیاسی، چگونه است؟ در طول سالها برای کتابها و فعالیتهای حرفه ای، من این روند را برای پیش بینی های تجاری، اقتصادی و ژئوپلتیک غیررسمی درباره نحوه رفتار اقتصادی و سیستم های سیاسی مورد مطالعه قرار داده ام. این باعث شده است که من به طور دقیق پیش بینی طیف گسترده ای از رویدادهای مهم مانند انتخابات ریاست جمهوری Brexit و دونالد ترامپ، تخریب طبقه متوسط آمریکایی، تاثیر انسانی هوش مصنوعی، افزایش هواپیماهای بدون سرنشین قتل واقعی در جهان، و بسیاری از اجتماعی و اقتصادی روند، که بسیاری از آنها در کتاب خلاصه شده است، سرمایه داری شکسته: این است که چگونه این را ثابت کنیم.

ابزار و تکنیک های جدید برای افزایش قدرت پیش بینی شده شما. در این کارت امتیازی فرمانداری جهانی 2018، ابزارهای جدید، شهودی و غیر حزبی، معیارها و داده های تجربی را به صورت یک کارت امتیازی فرعی برای مدیریت کاربر (GGS) ارائه می دهم. این امر به خوانندگان غیر فنی کمک می کند تا کیفیت، یکپارچگی و عملکرد دولت های ملی در سراسر جهان را مقایسه کنند. این مهم است چرا که بسیاری از ابزار و تکنیک های ارزیابی عملکرد دولت امروز برای افرادی که در زمینه ریاضیات و آمار با پس زمینه جامد درک نمی کنند دشوار است. این مانع از جمعیت بزرگی می شود که به طور موثر تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت ها را تجزیه و تحلیل و مقایسه کنند، که مانع از بیداری جمعی است که برای بشریت ضروری است تا صلح آمیز از فروپاشی در حال وقوع سرمایه داری و نیروی انسانی بگذرد.

قدرت به حداکثر رساندن کیفیت زندگی ما. در این کارت امتیازی، نمودارهای بصری و توضیحات روشن و مختصر پیدا خواهید کرد که در مقایسه با عملکرد دهها دولت ملی در عرض چند ثانیه آسان خواهد بود. با این دانش می آید قدرت: قدرت از طریق مهبان حزب از ترساندن و تبلیغات برای دیدن حقیقت در مورد سیستم های اقتصادی و سیاسی زمین؛ قدرت اجتناب از اشتباهات غیر ضروری و تصمیم گیری موثر در زندگی روزمره ما؛ و قدرت به حداکثر رساندن آزادی شخصی، کیفیت زندگی و محافظت از خود و خانواده های ما از مردم و سازمان هایی که ممکن است در قلب منافع ما را نداشته باشند.

Here's the کارت امتیازی انکشافی جهانی در قالب PDF.


Did You Like This Resource?


Gini is doing important work that no other organization is willing or able to do. Please support us by joining the Gini Newsletter below to be alerted about important Gini news and events and follow جینی در توییتر.
Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/ginifoundation.org/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Upsell.php on line 76